Foto: Guido Hansman

Elektrolyser zorgt voor daling aardgasverbruik

— PERSBERICHT —

Meubelfabrikant Vepa produceert eigen groene waterstof

Eerste fabrikant in Drenthe met een dergelijke investering

Emmen, 8 november 2023 – Meubelfabrikant Vepa uit Emmen en Hoogeveen is flink aan het investeren in een duurzame productie. Op de productielocatie in Emmen staat sinds kort een elektrolyser voor het produceren van groene waterstof. Hiermee is het bedrijf de eerste fabrikant in Drenthe die een dergelijke investering doet. Met waterstof wordt de oven van de poedercoatinstallatie voor het lakken van meubelonderdelen verwarmd en daalt het fossiel aardgasverbruik met 30%.


De elektrolyser bij Vepa the furniture factory in Emmen is op 4 november tijdens de Open Bedrijvendag
officieel “onthuld” door wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen.

V.l.n.r.: Janwillem de Kam (directeur Vepa), Guido Rink (wethouder Gemeente Emmen), Bert Top (directeur Vepa)

(Foto: André Dümmer)

Uniek
Circulariteit gaat hand in hand met innovatie. Door voortdurend energie, tijd en geld te steken in het moderniseren van de productiemethoden, het zoeken naar duurzame energie-oplossingen en het werken met innovatieve grondstoffen, verlaagt de Fair Furniture Group – waar Vepa onderdeel van is – de milieu-impact van de organisatie doorlopend. Een van de nieuwste innovaties is het produceren van groene waterstof ter vervanging van fossiel aardgas. Groene waterstof wordt geproduceerd via elektrolyse. Tijdens dit productieproces komt geen CO2 vrij waardoor groene waterstof wordt gezien als dé duurzame brandstof en energiedrager van de toekomst.

Bert Top, directeur van Vepa: “De energie die we nodig hebben voor de productie van waterstof wordt opgewekt door de ruim 3.000 zonnepanelen die op het dak van ons Circulair Centrum liggen. Indien ze bij enorm slecht weer niet voldoende zullen leveren, wordt de energiebehoefte aangevuld met Nederlandse windenergie. Het waterstofgas wordt gebruikt om de oven van onze poedercoatinstallatie te verwarmen waardoor het aardgasverbruik structureel met 30% daalt.”  Wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen is blij met deze ontwikkeling. Het bedrijfsleven in Emmen is zowel landelijk als Europees gezien onderscheidend als het gaat om een vooruitstrevende en innovatieve manier van werken aan circulariteit en het inzetten van groene energiebronnen. We werken in de regio aan een waterstofeconomie. Ik ben dan ook trots dat Vepa hiermee concreet aan de slag is gegaan en zo laat zien dat door samenwerking van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen de innovatiekracht in de regio verder vooruit geholpen wordt.”

Circulaire aanvulling
De innovatie past bij de langetermijnvisie van de Fair Furniture Group. “We werken toe naar een circulaire productie. Met deze innovatie zijn we weer een stap dichterbij. We gebruiken immers hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiel aardgas. Doordat we alles in onze eigen fabrieken produceren is de CO2-voetafdruk per product al laag. Door deze innovatie verlagen we de CO2-voetafdruk nog verder”, sluit Top af.


Wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen, geflankeerd door directeuren Bert Top (l) en
Janwillem de Kam (r) van Vepa the furniture factory in het Circulair Centrum van Vepa in Emmen.
(Foto: Guido Hansman)

^
a fair furniture company