Social Return

Werken met ‘de menselijke maat’ betekent dat wij ons heel concreet inzetten voor gezonde en gelukkige mensen in een gezonde samenleving.

Samen met het onderwijs

We voelen niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, maar ook voor anderen buiten ons bedrijf.

Onderwijsinstellingen als het RSG Wolfsbos, het Roelof van Echten, Stad en Esch, de Hanzehogeschool, PRO Emmen, het Drenthe college en het Deltion College hebben een speciale plaats binnen onze organisatie.

Naast diverse BBL- en BOL-leerlingen zijn wij er trots op ook een tiental leerlingen van de praktijkscholen Meander en PRO Emmen een vaste plek te kunnen bieden binnen ons bedrijf. Eerder hadden we een soortgelijke samenwerking met het Alfa-college.

“Werken met ‘de menselijke maat’ betekent dat wij ons heel
concreet inzetten voor gezonde en gelukkige mensen in een gezonde samenleving.”

Nederlandse les op de werkvloer

Binnen ons bedrijf werken twee collega’s afkomstig uit Syrië. Hoewel ze daar hun eigen succesvolle kleding- en meubelstoffeerderij runden, komen ze in Nederland niet in aanmerking voor een opleiding tot meubelstoffeerder.

De taalachterstand is te groot om het diploma binnen de daarvoor toegestane tijd te behalen. Maram-onderwijs begeleidt de mannen daarom op de werkvloer zodat ze toch hun diploma kunnen halen.

Dit gebeurt door iedere (werk)dag, één op één lessen aan te bieden. Hiermee wordt dus afgeweken van de traditionele, klassikale manier van lesgeven.

Werkprojecten

We hebben oog voor mensen die niet alles mee hebben in het leven. Zolang ze net als wij zich willen inzetten voor de wereld van morgen, zijn zij welkom voor werk- en activeringsprojecten. Bijvoorbeeld in ons GreenField. Ook kunnen ze voor hun eigen projecten gebruik maken van restmaterialen uit onze fabriek. Voorbeelden zijn onze partnerships met Toolbox en WerkPro in Emmen.

Samen met gedetineerden

In-Made is het productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat met ons samenwerkt. Het biedt gedetineerden werk en opleiding zodat zij een vak kunnen leren en succesvol re-integreren in de maatschappij. Wij hebben In-Made gevraagd haar expertise en capaciteiten in te zetten bij de realisatie van de overheidsopdracht ‘PI Zaanstad’.

Onze koffie wordt niet gemaakt door heilige boontjes, maar we schenken wél zuivere koffie. Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Zuivere Koffie een koffiebranderij in de gevangenis geopend.

Hier krijgen gedetineerden een eerlijke kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Als dat geen levensveranderende koffie is!

SW-bedrijven

Wij ondernemen activiteiten niet omdat het moet, maar omdat wij het willen. Op een verantwoordelijke wijze scheppen wij werk door de productie niet uit te besteden aan lagelonenlanden, maar door samen te werken met bijvoorbeeld maatschappelijke partners uit de regio.

Sociale werkvoorziening bedrijven als Larcom, Metalis, Emco en Reestmond zijn al decennia lang structureel partner van Vepa.

Ook proberen we mensen die vanuit een WW- of WAO-situatie willen herintreden een plek binnen ons bedrijf te geven. Inmiddels zijn er meerdere herintreders binnen Vepa werkzaam.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties die andere mensen ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke doelen of gewoon een stukje geluk of ondersteuning bieden, kunnen rekenen op onze ondersteuning.

Wij doen dit veelal in “natura” door middel van het schenken van meubilair. Of dit nu voor de dagbestedingsgroep van Vanboeijen is of de intakeruimte van het Ronald McDonald huis, dit doen wij zonder voorwaarden of tegenprestaties.

“Al jaren spannen we in om onze omgeving te verduurzamen in brede zin.
Of het nu gaat om sociaal ondernemerschap of het volledig circulair maken van ons bedrijfsproces.”

Enthousiast?

Heb je hierover een vraag of opmerking?
Laat hieronder je bericht achter en een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Liever direct persoonlijk contact?
Bel of mail ons gerust, we spreken je graag!

^