NN Workspace 2020 - Vepa

NN Workspace 2020

NN Workspace 2020 is waarschijnlijk het meest circulaire en ambitieuze project ooit!

Circulaire regisseur

Voor de nieuwe – circulaire – kantoorinrichting van de panden in Den Haag en Rotterdam zocht NN een partner die de volledige regie en uitvoering van het losse meubilair van dit project op zich zou nemen. Van projectplan en aanpak tot oplevering en onderhoud. Vanwege de goede ervaringen en onze intrinsieke motivatie koos Nationale Nederlanden voor Vepa en de Fair Furniture Group.

Op twee locaties, met in totaal 24 verdiepingen, voor meer dan 4000 medewerkers hebben we inmiddels 14 verdiepingen gerealiseerd. Op 4 verdiepingen is de renovatie nog in volle gang. In totaal wordt meer dan 90% van de materialen hergebruikt.

“Nationale Nederlanden heeft ons als circulaire regisseur voor het losse meubilair
gekozen voor de revitalisatie van de panden in Den Haag en Rotterdam.
Dat hadden we nog niet eerder op zo’n schaal aangepakt, maar het resultaat is geweldig.”

Oogsten en inrichten

Inmiddels vordert de verbouwing gestaag, waarbij de twee locaties – samen circa 45.000 m² met in totaal 24 verdiepingen – gefaseerd worden ‘geoogst’ en opnieuw ingericht. Dat betekent dat alles wat het gebouw verlaat een herbestemming krijgt in de nieuwe werkomgeving. Deze transformatie moet binnen 2,5 jaar gerealiseerd worden, terwijl NN gewoon in beweging blijft.

Dat we als partner flexibel zijn, is inmiddels al bewezen. Door de pandemie hebben we gedurende het project verdiepingen en complete vleugels heringericht om zo klaar te zijn voor de ‘post Covid-19’ tijd.

Samenwerken

Anders dan anders is dat wij voor dit project worden ingezet als adviseur en regisseur voor de losse inrichting. Het aandeel nieuw te leveren meubels is minimaal. Deze mindshift past bij onze transitie en de a-traditionele organisatie van het prachtige project Workspace.

Van de beginfase tot definitief ontwerp werken we met verschillende leveranciers, verhuizers, architecten en projectmanagers samen om tot een zo circulair mogelijk ontwerp te komen en zoveel mogelijk gebruik te maken van verschillende ideeën uit de markt. Samen met 12 partners realiseren we de renovatie van de Haagse Poort en Delftse Poort. Op het online bouwbord zie je om welke partners het gaat.

Gezond en duurzaam

Gezondheid en en duurzaamheid zijn twee belangrijke elementen in de Workspace 2020.

De inrichting moet voldoen aan de WELL V2 Platinum normering, waarbij het streven is om 100% circulair te renoveren met 0% afval. Hergebruik krijgt de voorkeur boven het recyclen van meubels of aanschaf van nieuwe producten. Alle aspecten van het project, zowel producten als dienstverlening en logistiek, zijn meetbaar gemaakt met LCA’s vertaald in milieukostenindicator-scores.

Voor de renovatie

https://vepa.nl/wp-content/uploads/2021/04/NN-Workspace-2020-oud-3.jpg
https://vepa.nl/wp-content/uploads/2021/04/NN-Workspace-2020-oud-2.jpg
https://vepa.nl/wp-content/uploads/2021/04/NN-Workspace-2020-oud.jpg

“Vanwege het grote succes in Den Haag en Rotterdam,
worden we nu ook als circulaire regisseur ingezet
voor de revitalisatie van de panden in Arnhem en Amsterdam.”

Na de renovatie

https://vepa.nl/wp-content/uploads/2021/04/NN-Workspace-2020-nieuw.jpg
https://vepa.nl/wp-content/uploads/2021/04/NN-Workspace-2020-nieuw2.jpg
https://vepa.nl/wp-content/uploads/2021/04/NN-Workspace-2020-nieuw3.jpg
^
a fair furniture company