GreenField - Vepa the furniture factory

GreenField

In deze circulaire speeltuin van 18.000 m2 is heel veel mogelijk; als het maar bijdraagt aan een duurzame en gezonde wereld.

Het GreenField staat niet voor niets als best practice bij de Circulaire icoonprojecten van Nederland Circulair.
Deze unieke groene zone achter onze fabriek in Emmen is uitgegroeid tot de ultieme kennistuin.

In het GreenField zie, voel, ruik en proef je wat we belangrijk vinden: duurzaamheid, hergebruik, afvalvermindering en recycling.
Respect voor de aarde, voor mensen en de natuur.
Dit is de plek waar we groot denken en klein beginnen.
Waar we experimenteren met vergeten grondstoffen en creatief worden van afval.
Waar we bijen, vlinders, vogels en bloemen blij maken en gezond voedsel verbouwen.
Waar we enorm veel leren en waar wij én onze bezoekers steeds weer versteld staan van de kracht van de natuur.

“In ons GreenField groeien de grondstoffen voor nieuwe ideeën
over duurzame materialen en circulaire meubelontwerpen”

GreenField is een volledig circulaire speeltuin waar we samen met onderwijs- en kennisinstellingen naar hartenlust experimenteren. Bijvoorbeeld om nieuwe natuurlijke grondstoffen te ontdekken die we voor onze meubels kunnen gebruiken.

Stoelen van hennep, tafelbladen met ‘GreenField-top’, vlas als basis voor geperste bladen, dat zijn nog maar een paar voorbeelden die al in productie zijn, of waar we al concreet prototypes voor hebben gemaakt.

Afval is geen afval: het is een kans om nieuwe dingen te creëren. In het GreenField zie je er een paar voorbeelden van. Werkvoorzieningsschap Werk Pro maakte een handige brug van afvalstaal en -hout. Houten pallets werden opgevuld met allerlei ‘gevonden voorwerpen’ en voilà: een insectenhotel. Onze partner Snoek Puur Groen plaatste in tuinen in de buurt unieke tuinafscheidingen, gemaakt van afvalstaal uit onze fabriek. Circulariteit alom!

Met het GreenField willen we bijdragen aan de biodiversiteit. Zeg maar, de veelzijdigheid van het leven: de soorten die er zijn en de verschillende rollen die ze hebben. Biodiversiteit is van onschatbare waarde en zegt veel over de gezondheid van onze planeet.

Op kleine schaal kan iedereen helpen om de biodiversiteit te bevorderen. Wij hebben bijvoorbeeld de buitenranden van het GreenField ingezaaid met akkerbloemen, in het kader van het project ‘Bloemrijke akkers’ van ANV Drenthe. Doel van dit project is om het leefgebied voor bijen en vlinders te vergroten en te verbeteren.

GreenField Academy

Samen met IVN (instituut voor natuureducatie) hebben we een duurzaam educatief programma opgezet: de GreenField Academy. Hierin nemen we bezoekers mee in een proces waar we een hoger doel nastreven: duurzaamheid in brede zin! Door bewustzijn te creëren en opdrachten uit te voeren zetten we samen aan om duurzaam te handelen in de dagelijkse praktijk. Ofwel, samen nieuwe inzichten creëren die we direct kunnen toepassen. Of het nu gaat om grondstofgebruik, her inzet van restmaterialen, milieubelasting, biodiversiteit of sociale initiatieven. In het GreenField kun je duurzaamheid, hergebruik, afvalvermindering en recycling zien, voelen, ruiken en proeven! Het is een van onze initiatieven in onze transitie naar een circulair inclusief bedrijfsmodel.

Om duurzaamheid ook voor de jeugd begrijpelijk te maken hebben we daarnaast speciaal voor het basisonderwijs een lesprogramma gemaakt. Leerlingen komen naar het GreenField om zich te verbazen over wat er groeit en bloeit én wat je daar allemaal mee kunt doen en maken. Met leuke opdrachten worden zij zich bewust van – best ingewikkelde maar héél belangrijke – zaken als afvalverwerking, biodiversiteit en circulariteit. Een geweldige ervaring!

“Leren hoe gezond groen is,
ontdekken wat de waarde van de natuur is en
ervaren wat circulair nu eigenlijk precies betekent in de natuur.
Daarvoor is de GreenField Academy”

^
a fair furniture company