Vepa op hoogste niveau

van de CO2-Prestatieladder

We zijn enorm trots op het feit dat we sinds oktober 2023 op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder staan: het hoogste niveau!

Eén van de manieren om onze duurzame ambities zichtbaar te maken is door de CO2 -Prestatieladder voor ons bedrijf op te laten stellen. Dat doen we dus.

De CO2-Prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen en helpt organisaties en overheden bij het in kaart brengen van de CO2-uitstoot en het reduceren hiervan. En nu hebben we dus de hoogste trede bereikt: niveau 5! De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 ligt de focus op de uitstoot van de eigen organisatie en projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en in de sector. Vepa was al enkele jaren gecertificeerd op niveau 3. We hebben sindsdien niet stilgezeten, maar juist doorontwikkeld en nu is Vepa gecertificeerd op de hoogste trede: niveau 5!

Certificering op niveau 5 betekent dat we verder kijken dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met onze ketenpartners maken we hier ook grote impact. We hebben een analyse gemaakt op de belangrijkste emissies. Daarvoor kijken we niet alleen naar de omvang, maar ook naar de invloed die we hier op hebben. Voor Vepa betekent dat o.a. focus op de inkoop van grondstoffen en materialen die we gebruiken voor nieuwe producten en voor refurbishment.

Meer weten over onze ambities? Kijk dan eens op deze pagina.

^