TU Delft (afd. Wiskunde en Informatica)

Delft

De afdelingen Wiskunde en Informatica van de TU Delft zijn begin 2018 verhuisd naar de van Mourik Broekmanweg 6 in Delft. In het gebouw zijn diverse gebruiksfuncties ondergebracht. Vepa heeft het meubilair geleverd.

De onderstaande gebruiksfuncties zijn ingericht voor o.a. Hoogleraren, docenten, secretariaten, servicemedewerkers, masterstudenten en bezoekers/gasten van Wiskunde en Informatica:

  • kantoorwerkplekken
  • studiewerkplekken
  • vergader- en overlegruimten (formeel en informeel)
  • specifieke onderzoeksruimten
  • horeca, aanland- en ontmoetingsplekken

Vepa heeft het inrichtingsproject voor het losse meubilair gerealiseerd en heeft in het ontwerp ondersteund in meubilairkeuze en materialisatie. Naast het produceren en leveren van het meubilair heeft Vepa de inrichting ingevuld van initiatief- tot en met de nazorgfase.

Afbeeldingen

^
a fair furniture company