Inside/Inside officieel gelanceerd

Wat zijn we trots! INSIDE/INSIDE, hét online platform waarop objectief inzichtelijk is hoe duurzaam en circulair een interieur is, is officieel gelanceerd. Van diverse producten, waaronder onze Felt stoel, Edge T bureau en Schuifdeurkast, is de milieu- en gezondheidsimpact getest.

Hoe werkt het? 
Fabrikanten als Vepa laten hun producten en/of materialen certificeren door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). De uitkomst van deze LCA wordt vervolgens in een database geplaatst waardoor een objectieve vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende interieurmaterialen en -producten. Hierdoor is het ook mogelijk om duurzaamheid in aanbestedingen en projecten feitelijk te bepalen, afgestemd op de Europese wetgeving.

Waarom doen we mee? 
Duurzaam produceren is sinds het ontstaan van Vepa in 1971 altijd een bewuste keuze geweest. Waar concurrenten tijdens de crisis hun productie hebben uitbesteed naar lagelonenlanden, is dat voor ons nooit een overweging geweest. Met INSIDE/INSIDE kunnen we aantonen hoe duurzaam onze producten daadwerkelijk zijn. We worden met z’n allen immers steeds kritischer en selectiever in onze zoektocht naar de mooiste en meest innovatieve materialen en producten. Circulariteit is de key, en re-use, recycling, hernieuwbare grondstoffen en materialen zijn daarbij onmisbaar.

Van LCA tot schaduwprijs
De volledige levenscyclus van een product begint bij de winning van grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking en/of een hergebruikscenario. In iedere fase wordt de milieu-impact berekend. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar benodigde grondstoffen, de emissies tijdens het productieproces en de transportbewegingen.

Een LCA resulteert in 7 indicatoren voor de milieubelasting van het product. Deze 7 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwprijs (in euro’s, per eenheid). Met andere woorden, de schaduwprijs is de investering die men moet doen om de negatieve gevolgen op het milieu te compenseren. Kortom, een product met lage schaduwkosten is beter dan een product met hoge schaduwkosten.

En nu?
De eerste producten zijn inmiddels op het platform zichtbaar en meer producten gaan spoedig volgen. We zijn zeer trots op het feit dat de schaduwprijs van onze Schuiffeurkast kast €0,74 bedraagt, en dat je voor het aanschaffen van een Felt stoel slechts €0,86 moet compenseren. Meer informatie én de schaduwprijzen van andere producten zijn te vinden op insideinside.nl

^
a fair furniture company