Renewi - Vepa the furniture factory

Renewi

Afvalloos produceren.

In 2018 spraken we de wens uit om in 2020 afvalloos te produceren. We monitoren al jaren onze reststromen en hoewel het overgrote deel van onze reststromen omgezet werd in nieuwe grondstoffen en groene energie, was er toch nog een deel dat bestempeld werd als ‘afval’. Tot 2018. In hetzelfde jaar dat we onze wens uitspraken, bleek dat we deze mijlpaal ook bereikt hadden.

Dit is weergegeven in de afbeelding die ons afvalprofiel toont. Deze mooie resultaten behalen wij in samenwerking met Renewi (voorheen Van Gansewinkel).

In 2019 werd 15% van ons restmateriaal direct weer ingezet als nieuwe grondstof voor andere producten.

83% diende als grondstof voor groene energie en 2% van onze restmaterialen werd bij de verbranding omgezet in warmte, stroom en energie. Hiermee vermeden we 1.158 ton aan Co2-uitstoot.

Een ongeëvenaarde prestatie in de branche waar we trots op zijn.

^
a fair furniture company