Green Furniture Circle - Vepa the furniture factory

Green Furniture Circle

Green Furniture Circle  is een initiatief van de Fair Furniture Group. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid onderzoeken we de mogelijkheden tot hergebruik van restmaterialen en ontwikkelen we nieuwe producten en diensten vanuit de circulaire gedachte.

Het doel van de Green Furniture Circle is om alle reststromen opnieuw te gebruiken en vanuit afval nieuwe grondstoffen te winnen die weer kunnen worden gebruikt voor nieuwe meubels. De werkzaamheden van Green Furniture Circle zijn te verdelen in drie onderwerpen: onderzoek, advies en uitvoering.

Bekijk ook deze video voor meer informatie over onze ambities.

Onderzoek

Het onderzoek naar het verwerken en ontwikkelen van nieuwe circulaire initiatieven is één van de belangrijkste pijlers van de Green Furniture Circle.

Daarom kijken we naar de belangrijkste grondstoffenstromen bij onze klanten, bij onze leveranciers én in onze eigen fabrieken.

Diverse onderzoeken zijn al succesvol afgesloten zoals bijvoorbeeld de verwerking van ons staalafval tot nieuwe onderdelen voor de Plastic Whale by Vepa collectie.

Positieve ontwikkelingen met een mooi en duurzaam product als resultaat.

Advies

Circulair inrichten vraagt om een andere manier van denken.

Een nieuwe inrichting hoeft niet te bestaan uit enkel nieuwe producten. Bestaand meubilair voldoet met een kleine aanpassing of onderhoudsbeurt vaak nog prima.

We geven merkonafhankelijk advies en hebben reeds succesvolle adviestrajecten doorlopen bij o.a. KLM, de Volksbank, NN en het Alfa-college.

Uitvoering

Vanuit ons Circulair Centrum worden circulaire projecten uitgevoerd.

Nieuwe ontwerpen voor bestaande meubels worden hier getest, kapotte onderdelen vervangen en afgedankte producten gedemonteerd.

Per project kijken we uiteraard naar de mogelijkheid om werkzaamheden op locatie uit te voeren zodat we niet onnodig heen en weer hoeven te rijden.

 

^
a fair furniture company