Social Return

“Van nature voelen wij niet alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers maar ook voor anderen buiten ons bedrijf. We houden het graag tastbaar en praktisch. Wij ondernemen activiteiten niet omdat het moet, maar omdat wij het willen. Op een verantwoordelijke wijze scheppen wij werk door de productie niet uit te besteden aan lageloonlanden. Wij starten juist hier nieuwe initiatieven op waardoor er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. In tegenstelling tot de groeiende werkloosheid tijdens de economische crisis, zijn wij van 105 medewerkers in 2009 gegroeid tot 140 nu.”

wij investeren in opleidingstrajecten

Onderwijsinstellingen als Alfa-college, Drenthe College, Hanzehogeschool, Deltion College en Praktijkschool Emmen hebben een speciale plaats binnen onze organisatie. Dit zijn instellingen die zich richten op de meest kwetsbare groepen. Naast diverse BBL-en BOL-leerlingen zijn wij er trots op ook een tiental MBO niveau-1-leerlingen een vaste plek te kunnen bieden binnen ons bedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan hun persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt.

social-return-545

wij investeren in maatschappelijke organisaties

logo2010wit
Ronald-McDonald-Huis-Amsterdam
image8

Maatschappelijke organisaties die andere mensen ondersteunen in het bereiken van hun persoonlijke doelen of gewoon een stukje geluk of ondersteuning bieden, kunnen rekenen op onze ondersteuning. Wij doen dit veelal in “natura” door middel van het schenken van meubilair. Of dit nu in de huiskamers van de Woongroep 2000 in Apeldoorn, de intakeruimte van het Ronald Mc Donaldhuis van het VUmc in Amsterdam of de ontmoetingsplek van de Bart de Graaff foundation in Ede is. Dit doen wij zonder voorwaarden of tegenprestaties.

wij werken samen met sociale werkplaats bedrijven

SW-bedrijven als Larcom, Metalis, Emco en Reestmond zijn al decennia lang structureel partner van Vepa. In plaats van het uitbesteden van werkzaamheden naar lagelonenlanden of andere commerciële bedrijven, kiezen wij bij voorkeur voor deze maatschappelijke partners. Inmiddels hebben zo enkele herintreders hun gevonden binnen ons bedrijf.

In-Made is het productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat met ons samenwerkt. Het biedt gedetineerden werk en opleiding zodat zij een vak kunnen leren en succesvol re-integreren in de maatschappij. Wij hebben In-Made gevraagd haar expertise en capaciteiten in te zetten bij de realisatie van de overheidsopdracht ‘PI Zaandam’.

wij werven herintreders

Mensen in de WW of WAO hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen de arbeidsparticipatie van deze groep mensen vergroten. Dit doen wij door actief te werven onder mensen die vanuit een WW-of WAO-situatie willen herintreden.

made in Holland

Made in Holland is het label van onze producten wat inhoudt dat onze producten in Nederland ontwikkeld en geproduceerd zijn. Dit gebeurt in onze eigen fabrieken waardoor de werkzaamheden volledig in eigen beheer zijn en goed zicht is op de processen. Dit betekent dat Made in Holland voor ons meer is dan een label.

In de afgelopen jaren is het personeelsbestand gegroeid van 105 naar 140 medewerkers waarvan 95% over een vast dienstverband beschikken. Dit is mede bereikt door bewust niet uit te besteden aan lagelonenlanden, zowel om reden van maatschappelijk verantwoord ondernemen als duurzaamheid.

wij selecteren onze leveranciers

Bij de keuze van onze zakelijke relaties kijken wij zowel naar de commerciële als de morele kant van een persoon of organisatie. Voor het aangaan van relaties moeten deze aspecten overeenkomen met onze eigen normen en waarden, zoals:

  • naleven van wetten en regels die in het betreffende land gelden;
  • medewerkers op een adequate manier belonen, niet uitbuiten en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving;
  • voldoen aan de ISO 26000 richtlijn;
  • voldoen aan de fundamentele ILO-verdragen;
  • individuele geaardheid, lichamelijke eigenschappen of geloofsovertuigingen van medewerkers respecteren;
  • voldoende maatregelen nemen om het milieu zo veel mogelijk te beschermen.

Onze toeleveringsketen is volledig transparant en de standaarden van ILO zijn voor ons en onze toeleveranciers vanzelfsprekend. Code of Conduct is een vast onderdeel van het selectieproces van onze toeleveranciers. Hierin staan afspraken over MVO en specifieke arbeidsomstandigheden.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken