Social Fairness

Bij de keuze voor onze leveranciers en ketenpartners selecteren wij zowel op de commerciële, als de morele kant van de organisatie. Voor het aangaan van relaties moeten deze aspecten overeenkomen met onze eigen normen en waarden en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

We verwachten bijvoorbeeld dat medewerkers op een adequate manier beloond worden en een veilige en gezonde werkomgeving geboden wordt. Ook het voldoen aan de ISO 26000 richtlijn en de fundamentele ILO-verdragen zijn voor ons belangrijk om relaties aan te gaan. Verder vinden we het noodzakelijk dat leveranciers de individuele geaardheid, lichamelijke eigenschappen en/of geloofsovertuigingen van medewerkers respecteren en maatregelen nemen om het milieu zo veel mogelijk te beschermen. Voor meer informatie, zie ook onze pagina over leveranciers uit de regio.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken