chaos

Milieubelasting en afvalbarometer

Vepa is de meest duurzame fabrikant van project- en kantoormeubilair. Dit weten wij, maar willen we ook graag bewijzen. Vandaar dat we ook open over onze productieketens en de herkomst van onze materialen. Tevens werken we samen met andere organisaties die bijvoorbeeld onze milieubelasting meten, of ons afvalprofiel in kaart brengen.

Footprint

Een aantal jaar geleden heeft de TU Delft onze footprint berekend. Deze bleek zo laag dat we geen CO2–uitstoot hoeven te compenseren. Toch nemen we onze verantwoordelijkheid en leveren we een extra bijdrage om de klimaatverandering tegen te gaan. Op ons dak liggen 283 zonnepanelen met een totale capaciteit van 100.000 kWh. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse stroomverbruik van 25 gezinnen. Tevens zijn er warmteterugwinningsinstallaties in onze spuiterijen geïnstalleerd en er is energiezuinige verlichting in het pand aangebracht.

footprint
afvalmonitor-vepa-2018

Samenwerking met Renewi

Sinds we in 2012 een intensieve samenwerking startten met Renewi (voorheen Van Gansewinkel), wordt minimaal 96% van ons afval hergebruikt, geüpcycled, gerecycled of omgezet in groene energie. Sinds 2018 is dit zelfs opgelopen tot 98%. Daarnaast wordt 0% van onze restmaterialen nog daadwerkelijk afval genoemd.

Een ongeëvenaarde prestatie in de branche, waar we trots op zijn.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken