Geen woorden maar daden

Vepa is meer dan ISO 26000
Het uitgangspunt voor het bepalen van het duurzame beleid gaat verder dan de richtlijn ISO 26000 Social Responsibility. De internationale richtlijn heeft als doel organisaties een normatief kader te bieden voor het operationaliseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ISO 26000 blijft echter een richtlijn en het is helaas geen certificaat dat objectief getoetst kan worden. Ook houdt deze richtlijn sterk rekening met variërende lokale omstandigheden. Vepa gaat hierin verder: de norm voor productie en transport van alle producten, grondstoffen en diensten dienen te allen tijde minimaal te voldoen aan Europese wet- en regelgeving.

Door bewust de productie volledig in eigen fabrieken in Nederland te houden is Vepa al een behoorlijke stap verder. Maar wij vinden dat het altijd beter kan en we staan open voor iedere verbetering.

“Duurzaamheidsbeleid moet meer zijn dan het maken van beloftes voor de toekomst. Vepa kiest er bewust voor om alleen de initiatieven te presenteren die we nu al effectief geïmplementeerd hebben. En die zijn niet gering.”

ISO26000

people

planet

profit

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken